Gizlilik Politikası - Fi Lojitek

Title
İçeriğe git
Gizlilik Politikası
Fİ LOJİTEK LOJİSTİK TEKNİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. olarak internet sitemizin kullanımı kapsamında ziyaretçilerimizden topladığımız verilerin gizliliğinin korunmasına hassasiyetle yaklaşmakta olup söz konusu verilerin toplanması, aktarılması ve kullanılmasında ulusal ve uluslararası anlamda kabul gören mahremiyet standartları çerçevesinde benimsediğimiz prensip ve prosedürleri sizlerle işbu “Gizlilik Politikası” (“Politika”) vasıtasıyla paylaşmaktayız.
1- Tanımlar
İşbu Politika kapsamında;
 • KVKK  Politikası: Fİ LOJİTEK LOJİSTİK TEKNİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Kişisel  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası,
 • Politika: Fİ LOJİTEK LOJİSTİK TEKNİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Gizlilik Politikası,
 • Ziyaretçi: İnternet sitelerimize üye   olmadan hizmetleri kullanan kişi veya kişiler, anlamına gelmektedir.
2- İnternet Sitelerini kullanırken bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz
 • İsim-soy  isim,
 • İletişim  Bilgileri (e-posta, telefon, firma)
e-mailler üzerinden toplanmaktadır ve bu  veriler KVK Politikası kapsamında işlenmekte ve Fİ LOJİTEK LOJİSTİK TEKNİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞİRKETİ Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası'na göre saklanmakta, silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
3- Çocuklara ilişkin veriler
Fİ LOJİTEK LOJİSTİK TEKNİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞİRKETİ olarak web sitelerimiz yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup, çoçuklara yönelik değildir. Üye ve ziyaretçilerin İnternet Sitemiz üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) ile reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak veli veya yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilirler.
Reşit olmayan kişilerin kişisel verilerini bizimle paylaşması veli veya yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.
Veli veya yasal temsilci olarak onayınız olmadan İnternet Siteleri üzerinden paylaşılan verilere ilişkin olarak info@filojitek.com elektronik posta adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
4- Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız
 Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
 • İnternet      Siteleri üzerinden sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek,
 • Elektronik      posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,
 • Şikayetleri      cevaplandırarak etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Kullanıcıların      istek, öneri, şikayet ve yardım talepleri kapsamında onlarla iletişime      geçmek,
 • Hukuka      aykırı içeriklerin önlenmesi kapsamında gerekli hukuki tedbirleri almak ve
 • Üye      firma ile yapılan sözleşmenin yerine getirilmesi,
amaçlarıyla kişisel veriler kullanılmaktadır.
5- Kişisel verilerin paylaşılması
Kişisel verileriniz, KVK Politikası kapsamında, işbu Politika'ya uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca gerektiğinde anonimleştirilerek grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.
6- İnternet Sitelerimiz üzerinden üçüncü kişi internet siteleri veya uygulamalara verilen linkler
İnternet Sitelerimiz üzerinden Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram gibi 3. kişi internet siteleri, mobil uygulama ve portallere link verilmektedir. Söz konusu internet sitesi ve uygulamaların kullanımı kapsamında toplanan kişisel verileriniz iş bu Politika'nın kapsamı dışındadır. Bu nedenle, 3. kişi internet siteleri ve mobil uygulamaların kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.
7- Çerezler
İnternet Sitelerimiz düzgün bir şekilde çalışmasına, kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanıcılara hizmet sunabilmemize ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine imkan sağlayan ve çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla da verileriniz toplanmaktadır.
8- Otomatik olarak topladığımız diğer bilgiler Kullandığımız donanım ve yazılım teknolojilerini ve sunduğumuz diğer hizmetleri geliştirmek, müşteri, kullanıcı ve ziyaretçilerimizin bireysel veya kurumsal talep ve ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan teknik problemleri gidermek ve altyapımızı denetlemek amacıyla size ilişkin kişisel veri toplayabiliriz. Örneğin, sunucularımız İnternet Sitelerimize erişen cihazların IP adresleri, eriştikleri sayfalar, ziyaret tarihleri ve tarayıcı türü ve dili gibi bazı bilgileri otomatik olarak saklamaktadır.
8- Veri Güvenliği
Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir.
9-Elektronik iletiler
Size, bilgilendirme ve iletişim amaçları dahilinde gönderdiğimiz kısa mesaj, elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden ilgili mesajlarda yapılan yönlendirmeler ile çıkabilirsiniz.
10- Politika'nın güncellenmesi
İşbu Politika'nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitelerimiz de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere, değiştirilebilir ya da yenilenebilir. Bu hususta sizlere bir bildirimde bulunulmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu ortamları takip etmenizi önermekteyiz.    
Fi Lojitek
Merkez ;
Bostancı Mah. Muhtar Halil
Coşkun Sk. B3 No: 4D/1
Kadıköy / Istanbul  / TÜRKİYE
Operasyon Ofisi ;
Inkılap, Adem Yavuz Caddesi,
Yelkenciler Sokak 14/B
Ümraniye / Istanbul / TÜRKİYE
LOJİSTİK TEKNİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
0 542 102 43 36           0 542 102 03 34
+90 542 102 43 36
+90 542 102 03 34
+90 542 102 43 36
+90 542 102 03 34
0 542 102 43 36
0 542 102 03 34
İçeriğe dön